Statistici

statisticiPe scurt: estimări ale consumului de droguri în Europa
Sursa: OBESRVATORUL EUROPEAN DROGURI ȘI TOXICO-DEPENDENȚĂ, Raportul pe anul 2011

Estimările se referă la populația cuprinsă între 15 și 64 de ani
* Consumatori de cannabis: circa 78 de milioane de indivizi (23,2% din populația Europei). Variația consumului pe țări în anul de referință al raportului era între 0,4% și 14,3%.
* Consumul de cocaină: circa 14,5 milioane de indivizi (4,3 % din persoanele adulte europene). Variația consumului pe țări este cuprinsă între 0,0% si 2,7%;
* Consumul de Ecstasy: sunt circa 11 milioane de consumatori (3,2% din adulții europeni). Variația consumului pe țări este cuprinsă între 0,1% și 1,6%;
* Consumul de Amfetamine: circa 12,5 milione de consumatori (3,8 % din populația adultă a Europei ). Variația consumului pe țări este cuprinsă între 0,0% si 1,1%;
* Consumul de opiacee: sunt estimați ca fiind între 1,3 și 1,4 milioane de indivizi, iar în anul 2009 circa 700.000 de consumatori s-au supus terapiilor înlocuitoare.
* Consumul de LSD: Între 0,2% la 5,5% dintre adulții europeni au declarat că au consumat cel puțin o dată LSD. În rândul tinerilor adulți (15-34 de ani), între 0,3% și 7,6% au declarat că au consumat cel puțin o dată LSD iar în cadrul grupului cu vârsta 15-24 de ani între 0 și 4,2%.

Translator text